Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.
Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,
İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde ise İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma ön şartı getirildi.
Ayrıca İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara verilen ek 5 puan kaldırıldı. Bu yöneticilere verilen ek 5 puan yeniden görevlendirme de de kaldırıldı.
Ayrıca alan değişikliği yapan müdürlerin 1 yıl geçmeden yöneticiliğe başvurabilmelerine olanak sağlandı.