Üniversiteler böyleyse durum vahim demektir

Üniversiteler Böyleyse Durum Vahim Demektir

Üniversite mezunlarının girdiği KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Test sonuçlarının sayısal bilgileri yayımlandı. ÖSYM’nin yayımladığı sayısal bilgilerde en çok dikkat çeken sonuç adayların bütün alanlarda sorulan sorulara verdikleri doğru yanıt ortalamalarında görülen sayısal azlık. Burada ister istemez şu yorum yapılacaktır. Üniversiteler bu durumdaysa başka alanlarda ki durumu konuşmaya bile gerek kalmıyor. Avantaj ve dezavantajları farklı üniversite mezunlarını aynı soru ölçekleriyle test etmek hiç kuşkusuz oluşan bu olumsuz tablonun nedeni gibi görülebilir. Ancak ortaklaşılan somut gösterge, ülkede iki elin parmaklarını geçmeyen üniversitelerin dışında kalan üniversitelerde ciddi manada nitelik sorunun yaşanmakta olduğu gerçeğidir.

 

 

Tablo 1-2019 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT ve ÖABT-İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği) Oturumlara Göre Aday Sayıları

Tablo 2-2019 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Oturumlara Göre Aday Sayıları

 

Tablo 3-2019 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT ve ÖABT-İmam-Hatip Lisesi Meslek

Yorum ve sonuç; 

Yukarıda yer alan verilerdeki sonuçlar hemen her yıl tekrarlanan bir manzara arz ediyor. Ortalamalarda, geçmiş yıllara göre bazı alanlarda minimum düzeyde kalan yükselmeler görülürken, pek çok alanda ya aynı kalan sonuçlar ya da düşüş yaşanan sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Tablo 1’de yer alan sayısal bilgilere göre eğitim bilimleri sınavına giren 45.412 aday(%12.62) öğretmenlik alan bilgisi sınavına girmekten vaz geçmiştir.16.754 öğretmen adayı ise başvurmasına rağmen eğitim bilimleri sınavına girmemiştir. Tablo 2’de hiç bir alanda adayların doğru soru çözme ortalaması %50’nin üzerine çıkmamaktadır. Özellikle genel yetenek ve genel kültür sorularının doğru çözüm ortalaması eğitim ve yükseköğretim sisteminin ne kadar yetenek ve kültür yoksunu olduğunu ortaya koymaktadır. İstatistik ve uluslararası ilişkiler alanı gerçekten içler acısı bir durumdadır. Öğretmenlik alan bilgisi sınavında da biyoloji, matematik ve fen bilimleri alanı diğer alanlara göre daha başarısız bir tabloyu işaret etmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede bu alanlarda görülen başarısız sonuçlar yukarıya doğru değişmeden devam etmektedir. Beden eğitimi öğretmenliği ise bu yıl ilk defa ÖABT’a dahil edilen bir alandır. Bunun etkileri var mıdır bilinmez ancak bu alanda da ortalamanın düşük olduğu görülmektedir. Asıl üzerinde durulması gereken nokta, matematik veya fen bilgisi dersini verecek olan bir öğretmenin kendi alanında sorulan sorulara doğru yanıt vermede zorlanıyor olmasıdır. Böyle bir öğretmen atandığında sınıfta ders işlerken çok zorlanacaktır.

Üniversite hocalarının okullara yönetici olması ve profesörlerin liselerde derslere girecek olmasının gündeme geldiği bu günlerde şöyle bir öneride bulunmak daha mantıklı ve makul gibi görünüyor. Herkes kendi işin yapsın. Her alan kendi niteliğini yükseltecek işlere yoğunlaşsın. Ülkeyi yönetenlerde böyle ütopik projeler yerine daha gerçekçi ve yaşamda karşılığı olan işlere odaklansın. Böyle olduğunda her şeyin daha güzel olacağından emin olabilirsiniz.29.08.2019

Alaaddin Dinçer/Eğitimci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3