Sözleşmeli öğretmenlerin mülakat taban puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sözleşmeli öğretmenler için sözlü sınava çağrılanlara ait taban puanları açıkladı.

Taban puanlara ulaşmak için tıklayınız 

Mülakatlar bilindiği gibi 12-30 Haziranda yapılacak, sonuçları 4 Temmuzda asılacak. Öğretmenler yapılan mülakata 8 – 10 Temmuz tarihleri arasında itiraz edilebilecekler ve 16 Temmuz 2019 tarihinde sonuçlar kesinleşmiş olacak.

Sözleşmeli öğretmenin mülakat süreci

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar  Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

 

Atama takvimi şu şekilde;

İşlem Tarih
 Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

26/03/2019

01/04/2019

 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019
 Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019

30/06/2019

 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019
 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019

10/07/2019

 

 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

Sözleşmeli öğretmen duyurusu için tıklayınız

Süreci takip etmek için tıklayınız