Sınavla öğrenci alan liselerde neler dönüyor?

MEB’in ‘Beyaz Öğretmenleri’

2019 Merkezi Sınava 1.029.555 öğrenci katılmış, sınav sonucuna göre 138.993 öğrenci merkezi olarak yerleşmiştir. Geçen sene 1367 lise sınavla öğrenci almıştı. Bu liselerin de toplam kontenjanı 127 bin 420 idi. Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavla öğrenci alan lise sayısı ile kontenjanı artırdı. Bu yıl sınavla öğrenci alacak lise sayısı 1531, kontenjan da 139 bin 120 oldu. Geçen yıla göre okul sayısı 164, kontenjan da 11 bin 700 arttı.
LGS yerleştirme sonuçlarına baktığımızda, ülke genelinde öğrencilerin %95,49’u herhangi bir liseye yerleşti.
Bakanlık verilerine göre, sınavla öğrenci alan liselerin çoğu proje okulu yapılmış durumda. Toplamda 1674 okul görünüyor. Bu sayının yüksek olmasının nedeni, bazı okulların iki farklı yabancı dilde öğrenci alıyor olması.

***

Sınavla öğrenci alan PROJE OKULLARININ öğrenci kontenjanlarına bakıldığında daha sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkün oluyor.
139 bin 120 kontenjanın 92 bin 500’ü PROJE OKULLARINA verilmiş.
 Bu ne demek?
Sınavla öğrenci alan, ülkemizin en iyi liselerinin yönetici ve öğretmenlerinin tamamı Bakan tarafından atanıyor/atanacak demek. Yani sınavla öğrenci alan okulların %66,48’i proje okulu olmuş demek. Okul sayısı üzerinden gittiğimizde ise yaklaşık sınavla öğrenci alan 1010-1030 arası lise PROJE OKULU yapılmış durumda. Bu liselerde en az 50 bin öğretmen çalışıyor.
MEB’in yayınladığı bu veriler Bakanlığın oluşturduğu ayrıcalıklı bir zümreyi açığa çıkarıyor. Sınavla öğrenci alan Proje Okullarının öğretmenlerinin listeleri yandaş sendikanın talimatları doğrultusunda, bu okulların müdürleri tarafından yapılıyor. Bakan da bu listeleri aslanlar gibi imzalıyor.
Yani, ayrıcalıklı, torpilli, Bakanlığın öz evladı olan “Beyaz Öğretmenler” yaratıldı.  Bu okullarda çalışan torpilli öğretmenlerin kaçı yandaş sendikanın üyesi bilinmez ama, neredeyse tamamının torpilli olduğu biliniyor. Çünkü müdürlerin listesine giremeyen hiçbir öğretmen bu okullara atanamıyor.

***

Ayrıca, ülkenin en gözde okullarının okul iklimleri bozulmuş durumda. Hak edenin değil de, arkası olanın atandığı bu liselerde eğitim öğretimin kalitesinden bahsetmek ne kadar mümkün olabilir? Sınavla öğrenci alan okulların eğitim-öğretim kalitesi mutlaka incelenmelidir. Veli ve öğrencilerimizi de buradan uyarmak istiyorum. Özellikle sınavla girdiyseniz okulun Proje Okulu olup olmadığına mutlaka bakın. Proje Okulu ise bilin ki müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenleri doğrudan Bakan tarafından atanmıştır. Bu okulların torpili çok niteliği azdır. Sınavla öğrenci alan okullardan Proje Okulu olmayanları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
Bakanlığın Proje Okulu uygulaması nedeniyle buralara yaptığı atamalar Anayasaya aykırıdır. Proje Okullarına Bakan tarafından yapılan atamaların tamamı yok hükmündedir.

***

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Proje Okulu tanımı “Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarını” iken “BAKAN ONAYI İLE PROJE OKULU SEÇİLEN EĞİTİM KURUMLARINI” şekline dönüştürüldü. Buradan anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanı hiçbir şart aramadan istediği okulu Proje Okulu yapabiliyor, öğretmen ve yöneticilerini doğrudan atayabiliyor.
Anayasanın 10 uncu maddesinde “herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir” denmektedir. Proje Okullarına, hizmet puanı şartı aranmaksızın ve objektif bir değerlendirme yapılmadan, doğrudan Bakan onayı ile atama yapılması Anayasanın 10 uncu maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Proje Okullarına atanacak öğretmenlerin siyasi düşüncelerine göre atanma ve seçilme olasılığı yüksektir. Bu açılardan da bakıldığında kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bakanlık derhal bu yanlıştan dönmelidir.