Önce müdürü görevden aldı, sonra okulu ziyaret etti

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın engelli çocuklara “tersine kaynaştırma eğitimi” verdiği Ankara’daki tek okul, bugün kapılarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a açtı.

Ankara Çay Yolu’ndaki MEB Gökkuşağı Okulu’nun müdürü Vedat Azap’ı birkaç gün önce görevden alan Bakan Selçuk, bugün okulu ziyaret etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kabarık bir dosyası bulunan Müdür Azap, hakkındaki 9 suçlama şöyleydi:

Görevi kötüye kullanma, kişilerin huzurunu bozma, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, yalan tanıklık, suçta faillik, suça azmettirme, suça yardım etme.

Bu ciddi suçlamalarla adı geçen müdürün MEB için bu kadar önemli bir okulun başında olmasına son veren Bakan Selçuk, bugün durumu gözleriyle görmek için bizzat okuldaydı.

Bakan Selçuk’un engelli öğrencilerle sohbet ettiği, sınıfları gezdiği ziyaret sırasında bazı velilerin “Bu okulda eğitim yapılmıyor” diye bağırması dikkat çekti.

MEB Gökkuşağı Okulu, engelli çocuklar ile engelsiz çocukların bir arada eğitim görmesi ve buradan dolaylı olarak da engelli yurttaşlar ile engelsiz yurttaşların toplum içinde bir arada eşit yaşayabilmelerinin temellerini atıyor olması bakımından kritik öneme sahip.