Okulda birlikte, hayatta birlikte

Bugün engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara ve ayrımcılıklara dikkat çekme günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü.  Engelli çocuk ve yetişkinler, hayatın hemen her alanında ayrımcılık la karşılaşıyor. Engelli çocukların büyük çoğunluğu çeşitli sebeplerle okula gidemiyor ve eğitim hakkından yararlanamıyor.
Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından  yürütülen ”Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte”’ projesi  ile öğretmenlerde, velilerde, yöneticilerde ve öğrencilerde engellilik kavramına yönelik algı ve tutumların dönüştürülmesi, engellilik kavramının olağanlaştırılması, farklılıklara saygı kavramının geliştirilmesi ve okullarda kapsayıcı eğitim ilkelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Proje ortakları, herkesi bugün  #BenNedenYokum etiketi ile paylaşımlarda bulunarak, engelli çocukların eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabilmesi için destek olmaya çağırıyor.

Eğitim hakkından yararlanamıyorlar

Eğitimin, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış ve tüm bireylerin sahip olduğu temel bir hak olduğunu ancak engelli çocukların eğitim hakkından tam olarak yararlanamadıklarının altını çizen proje temsilcileri şunları söylüyor:
”Mevcut yasal düzenlemelere rağmen 18 yaş altı engelli çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir.
Engelli bireylerin haklarının garanti altına alınması için gerekli mevzuat altyapısı Türkiye’de de oluşturulmuştur. Buna rağmen, engelli bireylerin toplum yaşamına tam ve etkin düzeyde katılımının sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve uygulamalar istenen düzeye gelememiştir. Engelli bireyler uluslararası ve ulusal mevzuatta içerilse dahi eğitime katılımda pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin bilgi ve becerilerindeki eksiklikler, velilerin olumsuz tutumları, engelli öğrencilere uygun fiziki eğitim ve öğrenme ortamının olmaması gibi sorunların yanı sıra normal gelişim gösteren çocukların engelli akranlarına yönelik tutum ve davranışları, engelli çocukları eğitimden uzaklaştırmaktadır. ”

Sadece 360 bin çocuk okulda

Eğitim Reformu Girişimi’nin ”Eğitim İzleme Raporu 2018’de özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuklarla ilgili bölüm şöyle:
”Türkiye’de ilköğretim düzeyinde toplam 293 bin 169 öğrenci özel çocuk hizmetlerinden yararlanıyor. Ortaöğretim düzeyinde ise toplam 66 bin 727 öğrenci özel eğitim hizmetlerinden yararlanıyor. Bu çocukların 41 bin318’i kaynaştırma öğrencisiyken, 25 bin 409’u özel eğitim kurumlarına devam ediyor. Ancak, okul dışında kalan engelli çocukların sayısı kesin olarak bilinmediğinden engeli olan çocukların ne kadarının örgün eğitime
erişebildiği de bilinmiyor. ”