MEB okullarının arasında ayrım yapıyor

MEB  her yere ihtiyaç olmadan imam hatip açmış, içine öğrenci bulamayınca tanıtım, zoraki yönlendirme gibi yöntemlerle bu okullara öğrenci kazandırma yönünde çalışmalar başlatmıştı. Bu çalışmalar için MEB hiçbir  maddi kaynağı kullanmaktan vazgeçmedi. Şimdi de başarısız ve öğrencinin istemeden zoraki gittiği az öğrencili imam hatiplere “Akademik Koçluk” sistemi getirmeye hazırlanıyor.

Anadolu Liselerinin derslik sayısının ihtiyacı karşılaması, kalabalık sınıflarına karşılık imam hatip okullarında ihtiyaçtan fazla okul açılmasından dolayı sınıfların öğrenci azlığı dikkat çekiyor. Buna rağmen imam hatipli okulların eğitimde başarısızlıkları sürüyor.  MEB başarısızlığı örtmek için imam hatip liselerinin  akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürüyor. Oysaki daha başarılı anadolu liselerini görmezden geliyor. Derslik sayılarını ve öğrenci kalabalıklarını bildiği halde imam hatip açmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirdi.

Zoraki din dersi ve zoraki tercih imam hatipler

MEB hafta sonu yeni haftalık ders çizelgesini yayımlayarak zaten din dersini her kademede zorunluluğunu devam ettirmişti. Eğitimin dinselleştirme sürecini devam ettiren kararlara bir de bu öğrencileri zoreki yönlendirme süreci girdi.  MEB’in mart ayında yayımladığı faaliyet raporuna göre imam hatipler devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında diğer okul türlerini geride bırakarak ilk sırada. Raporda imamhatiplilerin hem okul başrılarında hemde üniversite başarılarında en sonda olduğunu ortaya koyuyor. Genel ortaöğretimde öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 76 olarak tespit edilirken, ortalaması 66.7 olan meslek liselerinin de gerisinde kalan imam hatiplerin yılsonu ortalaması 65.9 oldu.

Yeni öğrenci kayıt sistemiyle de tercihlerine yerleşemeyen öğrencinin en yakın okula kayıt ettirilmesi durumu imam hatibe yazılmak istemeyen öğrencileri ve velileri kara kara düşündürüyor. Açılan okulların oldukça büyük çoğunlukla  imam hatiplilerin lehine olması ise bu okullara gitmek istemeyenleri kıskaca sokuyor.