LGS kılavuzunu anlama rehberi

LGS 2019 Liselere Giriş Sınavı Kılavuzu yayınlandı.

Kılavuza göre;
 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurular alınacak.
 01 Haziran 2019’da merkezi sınav yapılacak.
 24 Haziran 2019’da sınav sonuçları açıklanacak.
 Sınavla öğrenci alacak olan okulların kontenjanları 126 bin 510’dan, 139 bin 123’e yükseltildi.
 Merkezi sınav 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.
 Sınav iki bölümden oluşacak. Birinci bölüm 50 sorudan oluşan sözel alan, ikinci bölüm 40 soruluk sayısal alandan oluşacak.
 Sözel alanda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, sayısal alanda ise Fen Bilimleri ve Matematik soruları yer alacak.

Sınavın Kapsamı

 Sınav başvuruları elektronik ortamda velilerin sorumluğunda yapılacak. Okul müdürlükleri başvuruları elektronik ortamda onaylayacak. İki nüsha çıktı alarak onaylı bir örneğini öğrenci velisine teslim edecek.
 Merkezi Sınava katılacak öğrencilerin puanı TEK PUAN türünde hesaplanacak.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Merkezî Yerleştirme Nasıl yapılacak?
1. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme:
a) Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
b) Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılacak.
2. Merkezi Sınav ve Özel Yetenekle Öğrenci Alan Okullara Yerleştirme:
a) Merkezî sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne ve yetenek sınavına göre yerleştirme yapılacak.
3. Sınavsız Öğrenci Alan Okullara Yerleştirme (Yerel Yerleştirme)
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
b) Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Mektepli’nin notu: Bu yayınlanan yönerge ve sınav kılavuzu olduğu için fazla ayrıntı yok. Yerleştirmeye ilişkin ayrıntılar yakın zamanda açıklanacak olan yerleştirme kılavuzunda bulunacaktır. Ancak bu kılavuza dair en net söylenebilinecek şey şu:

Bakan Selçuk, “Sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltacağız” derken kontenjanları arttırmıştır.