İlkokullar altı yıl olmalı


Tarihsel akış içerisinde zorunlu eğitim:
• 1824 yılında Ergenlik çağına kadar sıbyan okullarına devam mecburiyeti getirildi.
• 1847 yılında Dört yıl sıbyan mektebi + iki yıl Rüştiye zorunluluğu getirildi.
• 1869 yılında sıbyan mektebi süresi dört yıl, iki yıl Rüştiye de zorunludur.
• 1913 yılında Zorunlu öğretimin tekrar altı yıla çıkarılması kararlaştırıldı.
• 1921 yılında Zorunlu eğitim dört yıla indirildi.
• 1923 yılında Zorunlu eğitimin süresi beş yıla çıkarıldı.
• 1973 yılında Sekiz yıllık eğitime geçme kararı alındı. Deneme uygulamalarına başlandı.
• 1997 yılında Tüm yurtta sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçildi.
• 2012 yılında Eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde kademelendirilerek 12 yıllık eğitim zorunlu hale getirildi.

( Akça,2019)

1800’lü yılların ortalarında zorunlu eğitimin altı yıl olduğunu görüyoruz. 2012 yılına geldiğimizde ise zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldı. Ancak 1923 yılında 5 yıl olan ilkokullardaki eğitim süresi, 2012 yılında 4 yıla indirildi. Ayrıca 60 aylık çocuklar okula başladı.

4+4+4 eğitim modeli ile 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm dışına çıktı. Bu öğretmenlerin bir kısmı yan alanlarındaki branşlara geçti. Bu değişiklik sonrasında çoğu mutsuz oldu.

****

Peki küçük yaşta okula başlayan öğrencilere ne oldu?
60 aylık okula başlayan çocuklar, 108 aylık iken (9 yaşında) ilkokulu bitirdi. 111 aylık iken ortaokula başladı. Tabi 2014 ten bu yana ilkokula başlayan çocukların tamamı 60 aylık değil. Daha büyük çocuklarımız da var içlerinde. Bu karma yapı birbiriyle uyum sağlayamadı. 2012 yılından beri yaklaşık 9 milyon çocuğumuz sisteme girdi.

60 aylık çocukların, yani 5-5,5 yaşındaki çocukların ilkokula başlaması ile ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı.
7 yıldır, bakanlık bu soruna uzaktan BAKMAYA devam ediyor.
Neredeyse tüm öğretmenler çocuklarımızın 5.sınıf düzeyinde ilkokulda olması gerektiğini dile getiriyor. 5. sınıfa geçen çocuklarımız ortaokullara alışamadı. İlkokulda sınıf öğretmeninden gördüğü sahiplenmeyi ortaokulda göremedi. Onlar için ilkokuldaki ‘öğretmenleri’ ortaokulda ‘hoca’ oldu.
Sahiplenilmeyi bekleyen, sevgi, ilgi bekleyen bu çocuklarımızın dersine birden bire 10 farklı öğretmen girmeye başladı. Tam da burada çocuklar yalnızlaştı. İçine kapandı. Özgüveni kayboldu.
Neredeyse tüm ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yaptığı bu tespitleri bakanlık yine göremedi. 7 yıldır sadece izliyor bu durumu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan toplumun beklentisi çok yüksekti. Bu beklentinin gittikçe azaldığı görülüyor. Artık yapısal bazı değişikliklerin uygulamaya konması gerekiyor. Bakan ve ekibi cesur olmalı, eğitim sistemi ile ilgili kararları siyasilere bırakmamalı.
12 yıl uygulanan birleşik eğik el yazısının hata olduğu anlaşılıp geri adım atılabildiyse, ilkokulların 4 yıl olmasının da çok ciddi bir hata olduğu kabul edilmeli ve acil çözüm bulunmalı.

*****

Bakanlık korkmadan cesur bir adım atmalı ve ilkokullardaki eğitim süresini 6 yıla çıkarmalıdır. Böylece 9-10 yaşında ortaokula giden çocuklarımızın sorunları kısmen çözülecektir.
İlkokullar 6 yıla çıkarıldığında Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, İngilizce gibi derslere de branş öğretmenlerinin girmesi sağlanmalıdır. İlkokullardaki eğitim süresi artırılmadığı sürece özgüveni yüksek bireyler yetiştirmemiz mümkün olmayacak.
Ziya Hoca bakan değil GÖREN olacağım demişti. Sayın Bakan yüz binlerce öğretmen hatta veli ilkokulların 4 yıla indirilmesi kararının hatalı olduğunu görüyor. Lütfen sizlerde görün, duyun bu çığlığı…