Gündem
Eğitim
Kamu Haberleri
Sendikalar
Yazarlar
Köşe Yazıları
İletişim
  Vakıf üniversiteleri raporu yayımlandı

Vakıf üniversiteleri raporu yayımlandı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), vakıf üniversiteleri ile ilgili ikinci raporunu yayımladı. Raporda, kurumlar akademik, mali ve idari açılardan değerlendirildi.

Türkiye’de 2006 yılından sonra sayıları hızla artmaya başlayan vakıf üniversiteleri bazı olumlu ve olumsuz yanları ile birlikte raporda incelendi.

8 vakıf üniversitesin Ar-Ge yok

2017-2018 eğitim öğretim yılında 30 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı ancak 22’sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 8 vakıf yükseköğretim kurumunun Ar-Ge için hiç harcama yapmadığı tespit edildi.

Öğrenci Başı Cari Gider Oldukça Düşük

2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası 9.724,38 TL iken 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası %34 oranında artarak 12.992,79 TL’ye yükselmiştir. Bu giderin farklı programlara göre kabul edilebilir sınırların altında olması da istenen nitelikli eğitim-öğretim süreçlerine yönelik gerekli harcamaların yapılmadığına yönelik endişe doğurmaktadır. Yine 25 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10.000 TL’nin altında yer alması da dikkat çeken bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Tanıtım giderleri kütüphane için harcananın 6 katı

Sistemin üzerinde durulması gereken bazı mali veriler bu yılki raporda daha net tanımlanmıştır. Vakıf yükseköğretim kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde reklam-tanıtım için toplamda 194.823.441,9 TL harcama yaparken bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplamda %12,7 artarak 219.476.023,6 TL’ye ulaşmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarına bakıldığında ortancasının 1.966.075,6 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam kütüphaneye yapılan harcamaların ortancası ile kıyaslandığında yaklaşık 6 katıdır.

77 Vakıf üniversitesinin 48’ i İstanbul’da


Daha önce YÖK’ün açıkladığı verilere göre türlerine göre devlet, vakıf ve vakıf Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak ayrılan üniversitelerin, bugün toplam yüzde 37’den fazlası Vakıflara ait. 1985-1992 yılları arasında sadece 1 vakıf üniversitesi bulunurken, 1997’de 16, 2006’da 25, 2007’de ise 30 üniversite vakıf üniversitesi olarak çalışıyordu. Daha sonra hızla artmaya başlayan vakıf üniversitesi sayısı ise bugünkü duruma geliyor. Bugün Türkiye’de 130 devlet üniversitesi ve yarısından daha fazla, 73 tane vakıf üniversitesi var.

En çok öğrencisi olana vakıf üniversitesi 35999 öğrenciyle İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ. En az olan is 381 öğrebciyle LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ. 

En Fazla Öğrencisi Olan İlk 20 Vakıf Üniversitesinin Öğrenci Sayıları


Üniversitelerin yüz ölçümlerine göre en büyü 3.876.284 metre kare ile Başkent Üniversitesi. Kapalı alanı büyük olansa 510.963 metrekareyle İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi.

Öğrenci başına düşen 301 metrekareyle en büyük üniversite yine İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi. 

Öğrenci başına cari gideri en yüksek olan üniversite 143.256,84  TL ile İbn Haldun Üniversitesi.En düşün ise 3.272,40 TL ile AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU.

Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından Yeditepe Üniversites 16.071.963,00 TL ile en önde. İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİversitesi ise sadece AR-GE’ ye 2500 TL harcamış. 

Reklam-Tanıtım Harcamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 16.802.469,94 TL ile en çok para harcayan üniversite. En büyük kalem olarak bakıldığında kütüphane harcamalarının 6 katı olarak göze çarpıyor.

Kütüphane harcamalarında  en önde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 12.044.426 TL ile önde. 

Reklam-Tanıtım Bütçelerine Göre İlk 20 Vakıf Üniversitesinin Kütüphane Harcamaları ve Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçeleri karşılaştırıldığında,


Gelişen ülkelerdeki üniversitelerde ilk yüzde sadece 6 okulumuz var

Ocak ayında yayınlanan Times Higher Education (THE) Gelişmekte Olan Ülkeler Sıralaması 2019’a göre, Türkiye’den ilk 100 içinde 3 devlet, 3 vakıf üniversitesi olmak üzere 6 üniversite yer aldı. 2018’de yapılan sıralamada 22 üniversite yer alırken, 2019’da sayı 23. Üniversitelerin geçen yıl sıralamaları dikkate alındığında, çok puan kaybettikleri, bir üniversitenin 26 sıra birden kayettiği görülüyor. Listede tek yükselen üniversite ise Hacettepe. 2018’de 140’ıncı sıradaki Hacettepe Üniversitesi 2019 sıralamasında 41 sıra birden yükselerek, 99’uncu sıraya yerleşmişti.

Gelişmekte olan ülkeler THE sıralaması içinde 44 ülkeden 422 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Okullarımızın sırası İE şu şekilde

Sabancı Üniversitesi: 20/ Koç Üniversitesi: 26/Bilkent Üniversitesi: 71/Boğaziçi Üniversitesi: 71/İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 74/Hacettepe Üniversitesi: 99/ODTÜ: 114/Anadolu Üniversitesi: 172/Akdeniz Üniversitesi: 201-250/Erciyes Üniversitesi: 201-250/Gebsze Teknik Üniversitesi: 201-250/İstanbul Üniversitesi: 201-250/Atılım Üniversitesi: 251-300/Bahçeşehir Üniversitesi: 251-300/İzmir Teknoloji Enstitüsü: 251-300/TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi: 301-350/Ankara Üniversitesi: 351+/Dokuz Eylül Üniversitesi: 351+/Gazi Üniversitesi: 351+/Marmara Üniversitesi: 351+/Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 351+/Yeditepe Üniversitesi: 351+


Tam metin için tıklayınız.