Gündem
Eğitim
Kamu Haberleri
Sendikalar
Yazarlar
Köşe Yazıları
İletişim
  SARAY YAVRUSU MÜDÜR ODALARINDAN VAZGEÇİN

SARAY YAVRUSU MÜDÜR ODALARINDAN VAZGEÇİN

4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlandığı yıl (2012-2013 eğitim öğretim yılı), okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda, 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643, 69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8. sınıfa geçtiler. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktaydı. 2019 Liselere Geçiş Sınavına 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i (% 95,86) sınava katılmıştı.

2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8.sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre % 54’lük bir artış söz konusu olacaktır. Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden çok daha fazla talep gerçekleşecektir. Bu nedenle de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır. Ayrıca 2020-2021 eğitim öğretim yılında, lise 1 seviyesinde öğrenci sayısı her zamankinden %54 fazla olacaktır. Bu durum da genel ortaöğretim verileri baz alındığında liselerde yaklaşık 31.428 bin dersliğe ve binlerce öğretmen ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca sınavla öğrenci alan liselerin hazırlık sınıfı açmaları halinde bu derslik ve öğretmen ihtiyacı daha da artacaktır.

Öğrenci sayısında yaşanacak artış nedeniyle oluşacak yığılmayı önlemeye çalışan MEB, çözümü bazı liselerin kontenjanlarını artırmakta buldu. Örneğin; 2018-2019 eğitim öğretim yılında 120 kontenjanı olan bir fen lisesinin kontenjanı 150 yapıldı. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. MEB bunu yaparken laboratuvarları kapatarak derslik yapmaya başladı. 4+4+4 sürecinde de aynı yöntem izlenmiş, laboratuvarlar ve okul kütüphanelerini kapatmıştı.

Bu suni hamleler sorunu çözmeyecektir. Özellikle laboratuvar ve kütüphanelerin kapatılması eğitimin niteliğine olumsuz etki yapacaktır. MEB kütüphane ve laboratuvarları kapatmak yerine lüks müdür odalarını sınıfa dönüştürmelidir.

Ayrıca aşağıda görüldüğü gibi boş olan okul türlerini, acilen dönüştürerek çözüm bulmalıdır. Anadolu-Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri tıka basa dolu iken  Osmaniye/Kadirli Şehit Mehmet Acıbucu İmam Hatip Lisesinde 549 boş kontenjanı bulunan liseleri dönüşüm kapsamına almalıdır.


Aynı ilçede başka bir okul, tıklım tıklım dolu.


Ali TAŞTAN