Gündem
Eğitim
Kamu Haberleri
Sendikalar
Yazarlar
Köşe Yazıları
İletişim
  Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı

Öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerini değerlendirme ve geliştirmeye yönelik olarak; bakanlık yöneticileri, dört büyük ilin il millî eğitim müdürleri, okul müdürleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki çalışanların ve sendika temsilcilerinin katılımlarıyla, 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Raporda özellikle sıra tayinlerin yeniden uygulanması üzerinde duruldu.

Çalıştaya katılan tüm katılımcıların yer değiştirme süreçlerine ilişkin öncelik ve önem sırasına göre belirttikleri karar önerileri aşağıda belirtilmiştir:

 

A.    Katılımcıların tamamının hemfikir olduğu karar önerileri

 

1.          Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılması gereken maddeler, öneriler doğrultusunda gözden geçirilmelidir.

2.          Yer değiştirme takvimi, yer değiştirme süreçlerine ilişkin iş ve işlemler yarıyıl ve yaz tatilinde bitirilecek şekilde düzenlenmelidir.

3.          Emeklilik işlemleri başvuru - ayrılma işlemleri dâhil olmak üzere Haziran ayında tamamlanmalı ve yer değiştirme işlemleri bundan sonra başlamalıdır.

 

B.    Katılımcıların yarısından çoğunun hemfikir olduğu karar önerileri

 

1.          İl içi sıra tayin uygulaması öneriler doğrultusunda yeniden uygulanmalıdır.

2.          Yer değiştirme süreci İl İçi →  İller Arası → Mazeret Grubu yer değiştirme olarak planlanmalıdır. 

3.          Alan değişikliği ve norm güncellemelerinin yer değiştirme takvimine uygun ve net şekilde belirlenmelidir. 

 

C.    Katılımcıların yarıya yakınının hemfikir olduğu karar önerileri

 

1.     Yıl içinde iki defa il içi sıra tayin uygulaması yapılmalıdır.

2.     Yer değiştirme sürecinin (İl İçi →  İller Arası →  Mazeret Grubuna bağlı ye değiştirme) aynı anda gerçekleşmelidir.

3.     Yer değiştirme sıralaması yönetmelikte belirtildiği gibi kalmalıdır.

4.     Mazeret grubu tayinleri yılda bir yapılmalıdır.

 

Raporun tamamı için tıklayınız 


 

İlgili Haber: