Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bilim ve Teknoloji
İletişim
Künye
  İşte tüm ayrıntılarıyla MEB'in 2020 bütçesi

İşte tüm ayrıntılarıyla MEB'in 2020 bütçesi


2020 yılı için MEB bütçesinin 125 milyar 396 milyon TL olması öngörülmüştür. MEB bütçesinin yüzde 73’ü personel giderleri, yüzde 11’i sosyal güvenlik devlet primi giderleri olmak üzere, toplamda yüzde 84’ü doğrudan doğruya personel harcamaları için kullanılmaktadır.   Geçtiğimiz yıl %83 pay ayrılan personel giderlerine 2020 yılında %84 pay ayrılması öngörülmüştür. Eğitim bütçesi yıllar içinde rakamsal olarak artıyor gibi görünse de personel giderlerinin bütçenin %84’ünü kapsaması, eşit eğitim imkânına erişmeyi engelleyecek önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.