Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Cilalı Eğitim Devri

Cilalı Eğitim Devri

Cilalı Eğitim Devri


Eğitim çok dinamik ve sürekli gelişim değişim içerisinde olan bir sistem.  Özellikle ülkemizde eğitim sürekli değişim yaşaması ile gündemde. Ama bu değişimlerin yönü ileri mi geri mi tartışmalı. Değişim ileri doğru, çağın ve günün koşullarına uygun olmalı .Ancak eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin öğrencilerimizin ve toplumun geleceğini ilgilendiriyor olması nedeniyle üzerinde, daha çok düşünülmesi gerekmektedir. Ürünleri 20 yıl sonra ortaya çıkacak bir sürecin hata kaldırmaması gerekir.

Milli eğitim sistemimizin daha kapsayıcı, uzun vadeli ve toplumsal kabul görürlüğünün yüksek olması için yapılacak düzenlemelerin de geniş katılımlı ve uzun erimli olacak şekilde yapılması bir zorunluluktur. Bu şekilde olmayan, günü kurtarmaya yönelik düzenlemeler bir tür makyaj tazelemekten öteye gidemez. Doğal olarak siyasal anlayışların hükmettiği bakanlığın ve politikalarının da gerek parti gerekse de hükümet programlarına uygun olarak yönetilmesi beklenir. Ancak özellikle son 17 yıldır aynı siyasal parti iktidarı olmasına rağmen 7 bakanın görev yapması (başka bir deyişle ortalama 26 ay ) ve her birinin farklı politikalar uygulaması yukarıdaki tanımlamalarla örtüşmemekte. Örneğin bu süreçte eğitim sistemimiz tepeden tırnağa değişti ama parti ve hükümet programlarında böyle bir düzenleme yoktu. Sınav sistemleri defalarca değişti ki hiçbir düzenlemeye ilişkin belirlenmiş bir politika yoktu.

Geldiğimiz noktada bakanlık çeşitli uygulamalara yöneldi. Kamuoyunda ilgiyle izlenen, şaşırtıcı derecede yenilikçi de bulunan bazı uygulamalar dikkat çekiyor. Ancak bu düzenlemeler ya da görsel olarak ön plana çıkan bu değişiklikler eğitim sisteminin içinde bulunduğu çıkmazı örtmüyor. Reklamı çokça yapılan kimi yenilikleri incelersek:


Tasarım Beceri Atölyeleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK  bu atölyeleri “Türkiye’nin gelecek vadeden bir meselesi olan Tasarım Beceri Atölyelerinin, eğitim sisteminde paradigmal olarak dönüşüm sağlayacağını, tüm okullarımızın bu tür atölyelerle donatılması ve çocuklarımızın eğitimi bütünsel olarak alabilmesi fırsatını sağlayacağını belirterek tanıtımını yaptı. 
      Oysa içeriğinde yer alan disiplinler arası  farklılıkları eski müfredatta yer alan iş teknik eğitimi- ev ekonomisi dersinden farklılığıyla anlaşılamayan bu uygulama yıl sonu sergisi kapsamının ötesine geçemedi. Ya da geçmiş eğitim devrimimiz Köy Enstitülerinin yaratıcı eğitim uygulamalarının yanına bile uğramayan bu proje mi yenilik oldu? Üstelik kurulacak atölyeler için öğrencilerden para toplanması gerçeği de bir yana.

Portfolyo: Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dâhilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma koleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak geliştirilen öğrenci dosyaları, evrak çantası ve dokümanı, diye tanımlanabilir.
İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 16. Maddesi Öğrenci dosyası başlığını taşımakta ve yönetmelikte 23 kez dosya kelimesine atıf yapılmaktadır. Galiba bir temel farklılık yeni dosyalama sisteminin evrak üzerinden değil internet üzerinden yapılması. 

İnternet üzerinden kaynak kitaplar, ders içerikleri: Bu 17 yıllık dönemin en olumlu uygulaması ücretsiz ders kitapları dağıtılmasıdır. Sorun özellikle ortaöğretim kurumlarında ders kitaplarının kullanılmamasıdır. Hatta ilkokullara kadar inen yardımcı kitaplar bile vardır. Bunun yanında bakanlıkça ücreti karşılığı satılan internet üzeri ders kitaplarıdır. 

Beyaz Önlük projesi:  “Önlük sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi, işe başlamış olmanın kolları sıvamanın, 'bilgimle tecrübemle ben buradayım demenin' temsilidir. Önlük konusu önerilerin içinde çok fazla yer alıyordu. Okullarımızda kurulan tasarım beceri atölyeleri var. Öğretmeleri bu atölyeleri daha aktif olmasını eğitimin fiziksel olarak da çok fazla içinde olmasını bekliyoruz” diye Milli Eğitim Bakanı tarafından tanıtımı yapılan beyaz önlük modelleri eğitim sistemimizin en son yenliklerinden biri oldu. 
             Kılık kıyafet uygulamasının değiştirilmesi ile öğretmenin, çocuğunu okula bırakan veliden ayırt edilemediği günümüzde bu uygulama kısmen yerinde olmuştur. Ancak bir eğitim reformu değildir.


Yukarıda yenilik ve değişim diye sunulan bazı uygulama örneklerinde değindik. Bu uygulamaların hangisi ya da hangileri PİSA, LGS, YKS gibi temel sınavlarda öğrenci başarılarımızı artırıcı etkiye sahip. Ya da verilerle desteklersek 2019 LGS’de 20 soruluk Matematik testinden Bitlis’in 1.77, Düzce’nin 2.54, Iğdır’ın 1.68, Şanlıurfa’nın 1.34, Hakkâri’nin 0.84 ham puan aldığı gerçeğini değiştirecek sistemde hangi yenilikler var? 

Eğitimin niteliğini artırıcı proje ve politikaların etkisini göstermediği hiçbir düzenleme bir yenilik olmayacaktır. Kısa vadede sonuç vermeyecek olsa bile acilen eğitimin niteliğini artıracak unsurlara, politikalara öncelik verilmeli ve ışık hızıyla giden zamana çocuklarımızı uyarlayabilmemiz gerekiyor. Ya da günü kurtarmak için cilalı eğitim devrini yaşamaya devam edeceğiz. Aslolan zarfa değil mazrufa bakmaktır.

Şafak AKÇA