Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Yeni lise modelinin olumlu ve olumsuz yönleri

Yeni lise modelinin olumlu ve olumsuz yönleri

Milli Eğitim Bakanı özeti bir gün önceden açıklanan yeni ortaöğretim modelinin detaylarını 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü kamuoyu ile paylaştı. 2012-13’te  4+4+4’lük sistemle ilkokul 1.sınıfta eğitime başlayan öğrenciler, 2020-21 eğitim-öğretim yılında 9.sınıfa yeni ortaöğretim modeli ile başlayacak. Yapılan açıklamadan, zorunlu ders sayısının azaltılıp seçmeli ders ağırlıklı esnek modüler modelin uygulamaya konulacağını anlıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte ortaöğretimde oldukça kapsamlı değişikliklerin gerçekleştirileceği ifade ediliyor. 17 yılda 15 değişiklik yapılan lise öğretiminde süreç başlayana kadar açıklananlara ilave başka değişikliklerin yapılma olasılığı yüksek görünüyor. İçeriği güncellenmiş görsel sunumlarla bir ürünün reklamı gibi kamuoyuna sunulan modelin “piyasa okulu” formuna dönüşme potansiyeli taşıdığını verilen bilgilere bakarak söylemek mümkün. 12.sınıfın büyük oranda üniversite giriş sınavına değil üniversiteye hazırlık sınıfına dönüştürüleceği, bu nedenle ders sayısının azaltıldığı söylenmiş olsa da mevcut okul imkansızlıkları, bilgiye ve okula erişimin demokratikleşmesinin önündeki engeller nedeniyle yeni modelin de sınava bağımlı bir model olacağını ve çocukların sınavların yarattığı travmalardan kurtulamayacağını söylemek olanaklı.

Açıklanan yeni lise modeli (ortaöğretim tasarım modeli) olumlu, olumsuz ve de Şura kararları yönünden üç ayaklı olarak ele alındığında ;

A- Tasarımlanan modelin olumlunacak yönleri
  • Ders sayısının azaltılması
  • 12.sınıfın üniversiteye giriş sınavına değil üniversiteye hazırlık sınıfına dönüştürülmesi
  • İlgi alanlarını ölçen özellikleri ölçmek
  • Bütün eğitim aşamalarının işlevsel olarak birbiriyle ilişkilendirilecek olması
  • Sertifika programlarının okul içine alınması
  • Yaparak yaşayarak öğrenmeye dayandırılan bir sistemin kurulacak olması
  • Öğretmenlerin oluşturulan yeni ve farklı dersler için devam edecekleri sertifika programlarından ücret alınmaması
  • Sınavın amaç değil araç olarak değerlendirilmesi
  • Etkin bir yönlendirme sistemi kurma, çocuğun topluml