Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Yeni çağın eğitim arayışı için kritik buluşma

Yeni çağın eğitim arayışı için kritik buluşma

Yeni Milli Eğitim Bakanı ile birlikte, Bakanlığın dahi üzerine yoğunlaştığı eğitimin alternatif metodları için İstanbul önemli bir ev sahipliğine hazırlanıyor. 4 Kasım'da Kadıköy'de düzenlenecek çalıştayda, bu konuda uzman isimler sunuş yapacak ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Beraberce Derneği ve Alternatif Eğitim Dergisi’nin birlikte düzenlediği ve Almanya’dan DVV International ile BMZ-Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği çalıştayın amacı, öğretmenlerin geleneksel yöntemlerin dışında ne tür yeni yöntem ve teknikleri kullanarak daha verimli, demokratik, eleştirel ve kamusal bir öğretim verebileceklerini alternatif eğitim paradigması içinde düşünmek. Altbaşlığı “Öğretmenlikte Demokratik, Yaratıcı ve Eleştirel Alternatif Yöntem ve Perspektiflerin Kullanımı” olan çalıştayda yaratıcı, sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşımların tanıtılması ve tartışılması hedeflenmekte.

Sadece ve sadece öğretmenler

Sadece öğretmenlerin katılımına açık olan çalıştay bir gün sürecek. Açılış konuşmalarının beraberce Derneği adına Ayşe Öktem ve Alternatif Eğitim Dergisi adına sitemizin de başyazarı olan Alaaddin Dinçer yaptıktan sonra BBOM kurucularından Feyza Eyikul, “Öğretmen: Dönüşümün Kendisi Olmak” başlıklı konuşmasıyla açılış bildirisini sunacak. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, Nehir Sevimli, Efruse Esra Alptekin, Doç. Dr. Kemal İnal ve Hüseyin Eryılmaz’ın bildirilerinin ardından öğle sonrasında çeşitli konularda atölyeler düzenlenecek. Atölye çalışmaları “barışçıl derslikler” (Fatoş Ateş, Ayşe Pınar Böke, Kesra Okumuş) “dezavantajlı çocukların eğitimi” (Doğuş Şimşek), “eğitimde yaratıcı dramanın kullanımı” (Mete Akoğuz), “derslik içinde etkili iletişim teknikleri” (Celal İnal), “anlık yaratıcı düşünme” (Duygunur Şahin Arslan) , “derslik içinde demokratik yönetim” (Osman Çağrı Şahin), “imge oyunları atölyesi” (Erhan Güneş) başlıkları altında yapılacak. Küçük bir derslik ve büyük salonda eş zamanlı olarak düzenlenecek atölyelerin bitiminde de elde edilen sonuç ve izlenimlerin paylaşılacağı genel bir atölye değerlendirme paneli yapılacak ve etkinlik kokteyle ile son bulacaktır. Şimdiden pek çok öğretmenin önkayıt yaptırdığı ve asıl kayıtların 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren alınacağı çalıştayda alternatif eğitim yöntem, teknik, kavram ve yaklaşımlarının öğretilmesi, en azından bu konuda bir bilinç ve farkındalığın oluşması bekleniyor.