Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
 Tasarım Beceri Atölyeleri için yapılması gerekenler

Tasarım Beceri Atölyeleri için yapılması gerekenler

 • Kavramsal çerçeve, işleyiş ve uygulamaları düzenleyecek mevzuat okulun bileşenlerinin demokratik katılımını esas alan bir anlayış ile hazırlamalıdır.
 • Tasarım ve beceri atölyelerinin demokratik katılımı esas alan temel ilkeler ve amaçlar bildirgesi hazırlanarak okulların uygun yerlerine asılmalıdır.
 • İlgi, mizaç ve yetenek tarama ve tanıma testi uygulanmalı, test sonuçlarına göre her okul/sınıf düzeyi ve yaş grupları için uygun program setleri yapılandırılmalıdır.
 • Uygulama tam gün eğitim yapan okullarda pilot uygulama olarak başlatılmalıdır.
 • Okulların alt yapı, donatı ve eklenti, araç ve gereçleri ile ihtiyaçlarının envanterleri çıkarılmalıdır. Ortamlar ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde düzenlenmelidir. Tasarım ve beceri atölyeleri uygulanacak okullarda yeterli spor aletleri ile spor ve konferans salonu, oyun ve uygulama bahçesi, hayvan bakım barınağı, laboratuvar, iş ve müzik odaları, kütüphane, beslenme, dinlenme ve eğlenme mekanları gibi
 • Öğretmenler hizmet içi eğitime alınmalıdır.
 • Bilim ve oyun alanları seçki havuzu oluşturulmalıdır.
 • Okullar ve akranlar arası ağların kurulmasına olanak tanınmalıdır.

Tasarım ve Beceri Atölye Havuzunun Seçki Alanları

Genel Alanlar
1)Güzel sanatlar (modern) ve geleneksel zanaatlar
2)FETEMT okur yazarlığı
3)Spor alanları
4)Ekolojik alanlar
5)Çocuk oyunları
5)Akıl ve zeka oyunları ile diğer bilim alanları
Alt Alanlar
 • Güzel sanatların alt alanları
Yüzey sanatları: Resim, afiş, grafik, karikatür, fotoğraf, hat ve minyatür dahil olmak üzere 7 sanat dalını kapsayan ve iki boyutlu yüzeyler üzerine uygulanan sanatlardır. Heykel, seramik ve kabartma bu grubun içerisinde yer almaktadır. Üç boyutlu sanatsal çalışmaları ifade etmektedir.
Mekan sanatları: İç mimari, mimari, peyzaj mimarisi gibi sanat dallarının yer aldığı gruptur. Sanat iç ya da dış mekanların tasarımı için kullanılmaktadır.
Dil sanatları: Dil sanatları ise edebiyat (yazın) türlerini kapsamaktadır. Roman, hikaye, şiir gibi…
Ses sanatları ve enstrümanları: Mandolin, flüt, gitar, saz, piyano gibi değişik türden enstrümanların eğitimini kapsamaktadır. Müzik ve türlerinde ise: Halk müziği, maniler, ninniler, klasik, caz, sanat,
barok…
Hareket sanatları: Bale, pandomim, dans gibi çeşitleri kapsayan gruptur. Bedenin müziğe uyumlu bir şekilde estetik görünüm kazandırarak hareket ettirildiği sanatlardır. Yöresel halk oyunları
Dramatik sanatlar: Dramatik sanatlar ise tiyatro, sinema, müzikal gibi sahne sanatlarını kapsamaktadır. Kişinin hareket ve sözlerle belli bir temayı karşı tarafa aktardığı sanat dallarını ifade etmektedir.
Geleneksel zanaatlar ve çocuk oyunları
Geleneksel çocuk oyunları körebe,arap saçı,çoluk çocuk,istop,aç kapıyı bezirgan başı,ip atlama,yakan top,topaç çevirme,yedi kiremit,mendil kapmaca,sek sek,yağ satarım bal satarım,çatlak patlak,bülbül kafeste,saklambaç gibi oyunlar. Bu oyunların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş olsa da geleneksel zanaatkârlarca  yapılmakta ve halen Türkiye’de  mevcut olan başta keçecilik olmak üzere diğer zanaatların da nalıncılık, kalaycılık, zeytinyağı sabunu üreticiliği, ipek böcekçiliği, iğne oyacılığı, dokumacılık,oymacılık, urgancılık, yorgancılık, yazmacılık, ahşap oyuncakçılığı,deniz kabuklarından görseller ve benzerleri ile boyama teknikleri ve çeşitleri,desen,kil ve seramik  gibi zanaatların da tasarım ve beceri atölyelerinde kendine yer bulması gerekmektedir. Somut Olmayan Kültürel Miras olarak bu yerel bilgi ve becerilere, yeni nesiller gelecek kaygısıyla ilgi duymasa da günümüze ve geleceğe aktarılarak sürdürülmesi yerinde olacaktır.
FETEMT okur yazarlığı alt alanları
 • Fen, Teknoloji, Matematik ve Türkçe
 • Matematik
 • Masal ve oyunla matematik
 • Mega ve zihinsel matematik
 • Hafıza teknikleri
 • Fen Bilimleri
 • Uygulamalı bilimler
 • Soyut bilimler
 • Türkçe
Etkili ve hızlı okuma teknikleri ve güzel yazı yazma, diksiyon, yazılı ve sözlü anlatım, şiir, öykü, tartışma, panel, konferans, dilbilgisi vb gibi
 • Teknoloji
Ağaç işleri endüstrisi, bilgisayar, elektrik ve elektronik, enerji sistemleri, inşaat, imalat, mekatronik, metalürji, makine, otomotiv, yazılım vb gibi

Spor Alt Alanları

 • Bireysel Sporlar
Kros, kayak, yelken, bisiklet, ata binme, jimnastik, kano, halter, tekerlekli kano, atletizm, okçuluk, buz pateni, dans ve yüzme
 • Raket Sporları
Badminton, tenis, masa tenisi, squash
 • Takım Sporları
Voleybol, basketbol, futbol ve hentbol
 • Dövüş sporları
Boks, judo, güreş, karate, kick boks, eskrim ve tekvando

Ekoloji alt alanları

 • Ziraat alanı atölyeleri
 • Bahçe ve tarla bitkileri,bitki koruma, peyzaj, su ürünleri ve teknolojisi, tarım ve makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki bakımı, zootekni
 • Veterinerlik alanı atölyeleri
 • Hayvan besleme,bakım,gıda hijyeni,sağlığı ve ekonomisi
 • Orman  alanı atölyeleri
 • Orman endüstrisi ve yaban hayatının korunması

Zeka oyunları ve diğer bilim alanları

Lego, puzzle, satranç, dama, beştaş, katı atık ve geri dönüşüm,medya okur yazarlığı,sosyal bilimler,yaşam ve sağlık bilimleri ile yabancı ve yerel dillere ait bilim alanlarından atölye havuzuna alınacak bilim alanları.
Yorum ve sonuç, sevgi, adalet, koruma, korunma, iyilik,özgürlük,demokratlık mutluluk, barış, eşitlik, hoşgörü, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik gibi insana ve insanlığa dair değerler listesini uzatmak mümkün.Eğitim yoluyla insanları bu ve benzeri değerlerle donatmak,kutuplaşmanın ve ayrışmanın tavan yaptığı günümüz dünyasında çok önemli bir olgudur.Bu değerlerin kazanılıp kalıcılaşması,geleceğin toplum yapısını oluşturacak çocuklarımızın kendine,içinde bulunduğu topluma yabancılaşmaması,aynı zamanda birer dünya yurttaşı olarak yetişmesi için yaşam becerileri kazandırmayı amaçlayan tasarım ve beceri atölyelerinin çok önemli işlevler görebileceğini söyleyebiliriz.2023 Eğitim Vizyonu okulu, sınıfı, eğitimi ve bireyi özgürleştirmenin alt yapısını alternatifleri barındıran modellemeler ile kurmalıdır. Eğitim sistemi kapalı devre ilişkiler, zorlamalar,dayatmalar ve akşamdan sabaha yapılan düzenlemeler ile nitelik kazanamaz. Kayaların aşınmasını sağlayan damlaların uzun zamana yayılan sürekliliği ise, eğitimi de günü birlik uygulamaların ve politikaların malzemesi yapmadan uzun soluklu ve deneyimlenmiş politikalarla ancak  geleceğe taşımak olanaklı değildir.
Sanatsal yapıtlar,üretimler ve eserler özgürlük ve demokrasi ortamında gelişir ve güçlenir. Mevcut okul ve eğitim yapısı bu kavram ve uygulamalara oldukça uzaktır.Otoriter ve baskıcı ortamlar bu tür özgün  fikirlerin ve eserlerin ortaya çıkmasını engeller.Tasarı ve beceri atölyeleri,beceri ve yetenekleri körelten bu sistemin çıkış yolu bulma çabası olarak görülebilir.Başarının ve başarmanın anahtarı bu yolun doğru ve bilimin rehberliğinde yürünmesinden geçmektedir. Pilot uygulamalardan olumlu sonuçlar elde edilmesi halinde ilk planda koşulları uyan ve tam gün eğitim yapan okulların tamamında atölyeleri kurmak gerekir.5.Sınıfların yabancı dil ağırlıklı sınıf olma uygulamasında olduğu gibi süreç okul müdürlüklerine bırakılırsa okullar ve öğrenciler arasındaki farklılıklara yeni farklar eklenmesinin önüne geçilemeyecektir.O nedenle yerel özellikler,esneklikler ve özgünlükler gözetilerek sürecin aynı anda merkezi planlama ile yürütülmesi yerinde bir uygulama olacaktır.
Eğitimlere katılacak eğiticilerin hem alan bilgilerinin hem de pedagojik formasyon donanımları tam ve eksiksiz olmalıdır. Yerellerde kurulu zanaat ve sanat yapılarına düzenli ziyaretler yapılmalı,çocukların gözlem ve izlenceleri raporlaştırılıp dosyalanmalıdır. Bir öğrenci birden fazla atölyeye zamanı uygun olduğu ve istediği sürece katılabilmelidir. Engelli eğitiminde de çocukların düzeylerine bakılarak ilgi kümeleri oluşturulabilmelidir. Okullar arasında düzey atölye grupları kurularak deneyim paylaşımları sağlanmalıdır.Yerel yönetimlerin kültür merkezleri ve diğer ilgili mekan alanları gerektiğinde bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için ücretsiz tahsis edilmelidir. Okullar arasında  rekabeti teşvik etmeyen müsabaka ve yarışmalar düzenlenmelidir. Eğitim sisteminin kamburu olan sarkıt ve  dikitlerinden kurtulması,aynı zamanda toplumun tutuculuktan, bağnazlıktan,yozlaşmaktan ve çürümüşlükten kurtulması anlamına gelecektir. Çocukların kanadı kırık kuşlar gibi çırpınması yerine sağlıklı kanatlarla uçmasına olanak yaratalım. Bunu sağlamak zor gibi görünse de imkansız değildir. Yeter ki ön yargılardan kurtulalım, peşin hükümlü olmaktan kaçınalım.