Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Sadece İmam Hatip ve meslek liseleri arttı

Sadece İmam Hatip ve meslek liseleri arttı

MEB, 2017-2018 eğitim öğretim dönemine dair istatistiklerini açıkladı. İstatistikleri 2016-2017 döneminin rakamlarıyla karşılaştıran eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, şu önemli notları düşüyor:
  • 2016-17 yılına ile 2017-18 okul ve öğrenci sayıları karşılaştırıldığında; genel ortaokul sayısı 147, öğrenci sayısı ise 61 bin 2 azalmıştır. Buna karşılık imam hatip ortaokulu 557 öğrenci sayısı 51 bin 154 artış göstermiştir.
  • Özel ortaokularda da benzer bir tablo görülmektedir.Geçen yıla göre özel ortaokul sayısında 388 öğrenci sayısında 33 bin 13 artış oluşmuştur.
  • Liselerde geçen yıla göre özel lise sayısında 371 öğrenci sayısında 45 bin 358 artış gerçekleşmiştir.
  • Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısında 253, örgün öğretim öğrenci sayısında 8 bin 290 artış olmuştur.
  • Örgün Anadolu lisesi sayısında 232 azalma olurken, buralardaki öğrenci sayısında 3 bin 913 öğrenci azalma olduğu görülmektedir.
  • Örgün Meslek Teknik Anadolu Lisesi sayısında 50 okul artışı olurken, öğrenci sayısında 50 bin 75 azalma olduğu anlaşılmaktadır.
  • Açıöğretim ortaokul ve lise sayısının geçen yıla göre 165 bin 94 azadığı görülmektedir. Dördüncü nakil döneminin yeni sona erdiği günlerde istatistiklerin açıklanmış olması açık lise öğrenci sayılarında ki azalmaya ilişkin kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olmaktadır.
  • OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA OKULLAŞMA ORANI GİDEREK DÜŞÜYOR: İstatistiklere genel olarak bakarsak; okulların rakamlarında geçen yıla göre büyük oynamalar olmasa da özellikle imam hatip ortaokul ve lise okul sayılarında bir artış olduğu görülmektedir. Okullaşma oranları ile derslik sayıları bu yıl okulöncesinde 5 yaş çocuklarının tamamının okullaşmasının zor olacağını göstermektedir. Okulöncesi çağ nüfusunun okullaşma oranlarına 4 yaş çocucukları dahil edildiğinde okullaşma oranlarının daha da gerilediğini görmekteyiz.
  • Aynı şekilde dersliklerin bu yapım hızıyla devam etmesi durumunda derslik sayılarında bir artış olmasına rağmen ikili eğitimden tekli eğitime geçme hedefi olan 2019-20 eğitim öğretim yılından daha ileri yıllara sarkacağını söylemek mümkündür. Özellikle genel ve imam hatip ortaokullarında ki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı oldukça yüksek seviyelerde kalmıştır. Okullarda ve Bakanlığın diğer kurumlarında/birimlerinde idarecilik pozisyonunda görev yapan yaklaşık 90 bin öğretmen sayısının bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ortalaması hesaplanırken göz önünde bulundurulması hesaba katılması gerekmektedir.
  İŞTE MEB’İN 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE DAİR ÇARPICI VERİLERİ: * 2017-18 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı özel ve resmi örgün eğitim öğretim kurumlarında 65 bin 568 okul bulunmaktadır.Bu okulların 11 bin 694’ü özel, 53 bin 870’i resmi,4’ü açıköğretim okuludur. Resmi ve özel örgün eğitim öğretim kurumlarında 1 milyon 82 bin 92 öğretmen görev yapmaktadır. *Okullaşma oranları toplamda okulöncesinde 5 yaş için net yüzde 66.88 ilkokul net yüzde 91.54 ortaokul yüzde 94.47 lise yüzde 83.59’dur. *Öğrencilerin 14 milyon 946 bin 713 resmi,1 milyon 351 bin 712’si özel,1 milyon 588 bin 823’ü açıköğretimde okumaktadır. Örgün eğitim öğretimde toplam 17 milyon 885 bin 248 öğrenci bulunmaktadır. Ortaokul ve Liselerde 11 milyon 279 bin 61 öğrenci öğrenip görmekte olup bu düzeyin içinde açıköğretim oranı yüzde 14,09’dur.Açıköğretim öğrencilerinin içinde ortaokul öğrenci oranı yüzde 12,lise öğrenci oranı yüzde 88’dir.Açık liseler içinde AİHL oranı yüzde 8.06,AL yüzde 78.20,MTAL yüzde 13,74’tür. *Geçen yıl yüzde 7,6 olan özel öğretimin payı bu yıl binde 7’lik artış ile yüzde 8,3 olmuştur. *Örgün özel eğitimde 353 bin 610 öğrenciye ulaşılmış olup,12 bin 846 öğretmen, bin 395 bağımsız okul,12 bin 846 öğretmen,8 bin 453 derslik bulunmaktadır. *Resmi ilkokul sayısı 23 bin 340,resmi ilkokullarda okuyan öğrenci sayısı 4 milyon 870 bin 859,derslik sayısı 226 bin 114 bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 21.54, öğretmen sayısı 268 bin 210 bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 18.16’dır. Bin 618 özel ilkokulda 233 bin 740 öğrenci okumakta, 26 bin 169 derslik 28 bin 966 öğretmen bulunmaktadır. Özel ilkokullarda bbir dersliğe 8,94 bir öğretmene 8.07 öğrenci düşmektedir. *Genel ortaokul sayısı 13 bin 172,imam hatip ortaokulu sayısı 3 bin 228,özel ortaokul sayısı bin 869’dur.Öğrenci sayılarının dağılımı genel ortaokul 4 milyon 341 bin 370,imam hatip ortaokulu 723 bin 108,özel ortaokulun 321 bin 779 olup derslik sayıları genel ortaokul 135 bin 773 imam hatip ortaokulu 25 bin 163 özel ortaokul 23 bin 107’dir.Genel ortaokulda 302 bin 257 imam hatip ortaokullarında 39 bin 356 özel ortaokullarda 37 bin 593 öğretmen görev yapmaktadır. Genel ortaokullarda bir dersliğe 32.41 bir öğretmene 17.41 öğrenci düşmekktedir.İmam hatip ortaokullarında bir dersliğe 28.74 bir öğretmene 18.38 öğrenci düşerken, özel ortaokullarda bir dersliğe 13.93 bir öğretmene 8.56 öğrenci düşmektedir. *Liseller; a-Özel liseler 2 bin 989 okul,559 bin 838 öğrenci,63 bin 451 öğretmen, 43 bin 153 derslik. Bir dersliğe 12.97 bir öğretmene 8.82 öğrenci düşmektedir. b-Akademmik ortaöğretim 3 bin 110 okul,1 milyon 533 bin 87 öğrenci,105 bin 1 öğretmen 51 bin 137 derslik. Bir dersliğe 25.89 bir öğretmene 14.60 öğrenci düşmektedir. c-Mesleki teknik  4 bin 77 okul,1 milyon 686 bin 75 öğrenci,136 bin 638 öğretmen,69 bin 178 derslik bulunmaktadır.Bu lise türünde bir dersliğe 25.10; bir öğretmene 34 öğrenci düşmektedir. d-Din ööğretimi yapılan liselerde  bin 605 okul 514 bin 806 öğrenci,42 bin 879 öğretmen 32 bin 805 derslik bulunurken, bir dersliğe 15.69 bir öğretmene 12 öğrenci düşmektedir.