Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  SINAV BİTTİ TARTIŞMALARI BİTMEDİ

SINAV BİTTİ TARTIŞMALARI BİTMEDİ

LGS 2 Haziranda yapıldı ve bitti.Ancak tartışmaları bitmedi.Tartışmalar, sınav sonrası soru ve yanıtlarının açıklanmasının ardından soruların özellikle de matematik sorularının zorluk derecesinin oldukça yüksek olmasından,sonuçların açıklanacağı  tarihin 22 Hazirandan 26 Haziran tarihine ertelenmesine kadar kadar pek çok konuda devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavla öğrenci alacak okulların listesini Nisan ayı içerisinde açıklamıştı. Bu açıklamaya göre, toplam bin 367 okul sınavla öğrenci alırken, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanın 126 bin 510 olduğu aynı açıklamada yer alıyordu. Sınavla öğrenci alacak okul listesinde 309 fen lisesi, 89 sosyal bilimler lisesi, 222 Anadolu lisesi bulunurken, Anadolu imam hatip lisesinin sayısı 298, mesleki ve teknik Anadolu lisesinin sayısı ise 449 oldu. Listede, en çok devamsızlığın yaşandığı mesleki ve teknik liseler ile Anadolu imam hatip liselerinin sayısının fazlaca arttığı görüldü. Ayrıca listede bazı il ve ilçelerde hiç Anadolu lisesinin bulunmadığı göze çarptı. Bununla birlikte kontenjan sayılarına bakıldığında, Anadolu ve fen liselerine 78 bin 480,imam hatipler ile meslek liselerine ise 48 bin 30 olduğu görüldü. 1 milyon 200 bin 8.sınıf öğrencisi içinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerine ayrılan yüzde 6,54’lük kontenjanlara yerleştirmelerde büyük fırtınanın kopacağını söyleyebiliriz. Ailelere, eğitimcilere ve öğrencilere neden bu liseler diye sorulduğunda, söz konusu liselerde okumanın üniversiteye girişte sağladığı avantajlar yanıtı verilmektedir. Peki, bu liselere yerleşmek kolay mı diye sorulduğunda ise hayır bunun bir özel hazırlık dönemi ve bedeli var yanıtı alınmaktadır. Sınav sonrası çok tartışılan soruların, özellikle de matematik sorularının niçin bu kadar zorlaştırıldığı sorusuna ise henüz net bir yanıt verilmiş değil. Yapılan yorumlar aileleri ve çocukları sınavdan caydırma, başvurunun çokluğu ayrılan kontenjanların azlığı ile yüzde 6,54’lük kontenjana girmek için özel ders almak başta olmak üzere değişik “özel” yöntemlerle hazırlanmak gerektiği üzerine yoğunlaşmaktadır. Matematik sorularının zor olup olmadığını sorduğumuz matematik öğretmenleri ise 5 matematik sorusu dışındaki 15 sorunun zorluk derecesinin oldukça yüksek olduğunu, bu soruları yapabilmesi için çocukların 8.sınıf matematik müfredatının içerdiği bilgilere yüzde yüz hakim olmasının yanı sıra soruları analiz edebilme becerisini kazanmış olması gerektiği ifade edilmektedir. Matematik öğretmenleri açıklamalarının devamında, öğrencilerin analiz aşamasının ardından soru çözümü için sentez aşamasına da ulaşması gerektiği belirtilmektedir. Bu düzeyde uygulanmış bir sınavda verilen sürenin yeterli olmayacağı, devlet okullarında yapılan hazırlık süreçlerinin zorluk derecesi bu denli yüksek soruları çözmeye yetmeyeceği, hele hele 3 yanlışın 1 doğruyu yutması gibi bir yöntemin uygulandığı seğerlendirme sisteminde başarılı olma şansların çok zayıf olduğu/olacağına dikkat çekilmektedir. Ayrıca öğretmenler, TEOG sınavında basit düzeyde bilgi, az sayıda da basit yoruma dayalı sorular sorulurdu. Bir soruda öğrenciler soruların hangi konuya ait olduğunu kavrayacak, verilenle istenilen arasındaki bağıntıyı kuracak, kurduğu bağlantı üzerinde yorum yapacak, mantık ve yazma gücünü kullanarak süreci yöneterek soruları çözecek yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu örüntüleri ve bağıntıları kuramayanların doğru soru çözme konusunda başarılı olmaları olanaklı değildir somutlamasında bulunmaktadırlar. LGS’de yığılmanın 70-75 doğru soru çözme aralığında yoğunlaşacağı öğretmenler tarafından dile getirilmektedir. Diğerlerine göre daha kolay çözülebilir olduğu söylenen 5 sorunun konu başlıklarının; dik prizmalar, üslü sayılar, üçgenin kenarları arasındaki ilişkiler, kare köklü ifadenin yaklaşık değeri ile çarpanlara ayırma olduğu söylenmektedir. Sınavla Öğrenci Alan Liseler ve Kontenjanları
Okul Türü        Okul Sayısı        Derslik Dayısı          Kontenjan
Fen Lisesi                 309               1.150               34.500
Sosyal Bilimler Lisesi                   89                   315                 9.450
Anadolu Lisesi                 222                1.151               34.530
Anadolu İmam Hatip Lis                 298                   962               28.860
Mesleki Teknik Anad Lis                 449                   639               19.170
Toplam              1.367                4.217             126.510
 Sonuç olarak, bir okul türünden başka bir okul türüne geçişi düzenleyen bir sınav daha sona erdi.1 milyon başvurunun yapıldığı bu sınava kaç öğrencinin girdiğini henüz bilmiyoruz. Bilinen bu sınavın daha acımasız ve tepe noktası sivrilmiş tabanı genişleyen bir piramide benzeyen sınav olduğu bulgusudur. Bakanlık sınav sorularının zorluk seviyesini yüksek tutarak topluma “sınavlardan uzak durun, mahallenizdeki okullara odaklanın” mesajı vermek istemiş olabilir. Bu mesajı vermek tek başına yeterli değildir. Başka tedbirleri, özellikle okullar arasındaki farklılaşmaları da ortadan kaldıracak adımlar atmak gerekmektedir. LGS sonrası ortaya çıkan durum bir başka göstergeyi daha gözler önüne sermektedir. O da sosyal gelir gruplarının ve okullar arasındaki olanak eşitsizlikleri ile kurumların standartlarının yarattığı ayrışmanın sonuçlar üzerine etkisinin artık gizlenemeyecek boyuta ulaşmış olduğu gerçeğidir. Bu gerçekleri yok sayarak ya da görmezden gelerek yapılacak bütün düzenlemeler başarısız kalacak, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasına hiçbir katkı sağlamayacaktır. 13-14 yaşında çocuklara bu denli yoğun sınav stresi ve gerilimi yüklemek, çocukluklarını yaşamaktan alı koymak onlara yapılabilecek en büyük hak ihlalidir. Bu uygulanmakta olan ekonomik politikalar ile eğitim sisteminin yarattığı adaletsizlik sorunudur. Eğitim sisteminde yaşanan adaletsizlik sorununu çözmek aynı zamanda toplumdaki adalet sorununun çözülmesine etki edecek önemli bir faktördür.