Gündem
Eğitim
Kamu Haberleri
Sendikalar
Yazarlar
Köşe Yazıları
İletişim
  MEB Eğitim yöneticiliği yılan hikayesi oldu

MEB Eğitim yöneticiliği yılan hikayesi oldu

“MEB Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” 9 Şubat 2019 tarihinde yeniden değişerek Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığının sürekli değişen eğitim yöneticiliği yönetmeliği ve yönetici seçme yöntemi konusunda kararsızlığı Eğitim Sen tarafından yapılan basın açıklamasıyla eleştirildi.

 'Mülakat sistemi kadrolaşmak için kullanıldı'

Eğitim Sen’ in basın açıklamasında önceki mülakat sisteminin kadrolaşmak için kullanıldığı vurgulanarak “Eğitim yöneticilerinin görevlendirilmesinde uygulanan mülakat sisteminin kadrolaşmanın temel aracı haline gelmesi ve kurum yöneticilerinin çok büyük bir kısmının aynı sendikaya üye olması uzun süredir kamuoyunun temel tartışma başlıklarından olmuştur” denildi. Açıklamada şu tespitte bulunuldu: “Yeni rejimin siyasal ittifakının doğal sonucu olarak kadroları “yeni bir denge” olarak görmekte, eğitim sistemini bir tahterevallinin iki tarafı gibi görerek kendi ağırlığını üstün tutma çabası içinde oldukları, belirtmektedir.”

'Liyakat ile mülakat yan yana gelemez'

Basın açıklamasında Eğitim Sen şunların altını çizdi: "Liyakat ile mülakatın yan yana gelemeyeceği, kadrolaşmanın yıkıcı politikalarından başta öğrencilerimiz ve eğitim emekçileri olmak üzere herkesin olumsuz etkileneceği açıktır". “Diğer taraftan, her ne kadar yazılı sınavın ağırlığı yönetmelik değişikliği ile artırılsa da mülakatın varlığı devam etmektedir" denilen açıklamada mülakat sistemine ait şu ifadeler kullanıldı: "Mülakat kurumunun devamı adaylara sürekli olarak itaat edilmesi gereken merkezi işaret etmektedir. O nedenle de ağırlığına bakılmaksızın mülakat uygulaması bu sınavdan önce tamamen kaldırılmalıdır.”

'Yöneticiler seçimle gelsin'

Eğitim Sen açıklamasında “eğitim kurumlarında görev yapan emekçilerin, öğrenci ve velilerin ortak iradesiyle ve demokratik yöntemlerle, seçimle belirlenmesi gerektiği” bu sayede  katılımcı demokrasinin gerçekleşebileceği  vurgulanmaktadır.

'MEB’ in öğretmeniyle ilişkisi zedelenir'

Açıklamada, MEB’ in kendi kurumları için bu sınavda öğretmenden ÖSYM’ ye ücret talep edilmesinin  kurum-öğretmen ilişkisini zedeleyeceğini, ücretten vazgeçilmesinin gerekli olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti: “Var olan eğitim yöneticileri açısından da bulundukları konumun kendileri için kazanılmış bir hak olup olmadığı oldukça sorunlu bir tartışmadır. Hiç bir kurum yöneticisi ile ilgili kişisel bir değerlendirme yapmak niyetinde değiliz. Ancak var olan kurum yöneticilerinin atanma biçimi ve “atayan ile atanan” arasındaki tabiiyet ilişkisi var olan yöneticilerle ilgili tartışmayı derinleştirmektedir. O nedenle, konunun tüm taraflarının katılımı ve eşit söz hakkının olduğu tartışmalar sonucunda üzerinde uzlaşılan biçim şu an yöneticilik yapanlarda dâhil tüm yöneticilik talebinde bulunanlar için kullanılmalıdır.”

Tarafsızlık eleştirisi

Yazılı sınavın kendisinin ne kadar objektif bir ölçme aracı olduğu tartışmaları bir yana, eğitim kurumuna yönetici belirlemek, okulun doğasından kaynaklı başka kurumlara yönetici belirlemekten farklılaşmaktadır. Bu nedenle tartışmaları şekil ve sayısal olarak değil, bir kamu hizmeti olarak eğitimin gerekleri ile ilişkilendirerek sürdürmek gerekmektedir. “Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımız, yönetici görevlendirmelerindeki söz konusu tahterevalli oyununa bir son vermesi, eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunlarına, ihtiyaçlarına gerçekçi çözümler üretmesidir.”