Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  MEB: Dikkat kadın giremez!

MEB: Dikkat kadın giremez!

Eğitim sorunlarımız başlığı altında sayabileceğimiz sorunlar arasında, kuşkusuz eğitim yönetimini de saymalıyız. Yönetim yapısını oluşturmanın başta gelen sorunları arasında, yönetici atama ya da görevlendirmelerinde kullanılan yöntemlerde uygulanan siyasi ve cinsiyet ayrımcı uygulamalar gelmektedir. Hiçbir liyakatı ölçmeyi amaçlamayan, tamamen torpile/kayırmaya/kadrolaşmaya dayandırılan mülakat sonucuna göre veya mülakatsız yönetici atama tercihinde de siyasi ve eril cinsiyetçiliğe yer verilmektedir. Her ne kadar yönetici atama yönetmeliğinde okul müdür yardımcılığında atanacak üç ya da dört müdür yardımcısınından birinin kadın olması istense de yönetim hiyerarşisinin üst katmanlarına doğru erkek yöneticilerin tercih edildiği gerçeğini oransal veriler göstermektedir.

Öğretmenlerin yarısından fazlası kadın

Öğretmenlik mesleği kadınların en çok ilgi gösterdiği çalışma alanlarının başında gelmektedir. Bunun sonucu olarak, MEB’e bağlı yaygın ve örgün, resmi ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 57’64’ü kadınlardan oluşmaktadır. Kadın çalışan oranı bütün kamuda yüzde 37 iken, oranın MEB’te yüzde 57,64 olması öğretmenlik mesleğine kadınların gösterdiği ilginin sonucu olsa gerek.Kadın öğretmenler;okulöncesi eğitimde yüzde 93,15,özel eğitimde yüzde 58.33,özel öğretimde yüzde 69.18,resmi ilkokullarda yüzde 59.44,ortaokullarda yüzde 55.47,liselerde yüzde 47.86,yaygın öğretimde ise yüzde 49.99 oranındadır. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu eğitim hizmetinin yönetiminde de aynı oranda kadınların temsil edilmesi beklenir. Ancak veriler bunun tam tersini söylüyor. Bırakalım eşit temsili, kadınlar merkez ve taşra teşkilatının üst düzey yönetiminde yok denecek kadar az. Bir bakıma erkek olmak yönetici olmanın kriteri halinde.

Erkekler cumhuriyeti

Taşra teşkilatının il, ilçe milli eğitim müdürlerinin yüzde 2,7’sinde kadınlar yönetici pozisyonundadır. Tablo il müdür yardımcılıklarında da benzer bir orana karşılık gelmekteydi. Ancak 703 Nolu KHK ile 299 il müdür yardımcılığı kadrosu kaldırıldı. Merkez Teşkilatının en üst halkasında ise 703 No’lu KHK’dan önce tamamı erkeklerden oluşan; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve 7 Müsteşar Yardımcısı bulunuyordu. KHK’nın ardından Bakan Yardımcısı sayısı 4’e çıkarıldı. Müsteşarlık ile 7 Müsteşar yardımcılığı kaldırıldı. 4 yeni Bakan Yardımcılığına da erkeklerden atama yapıldı. Bakanlıkta görev yapan 15 genel müdür ile 5 başkan ve 7 Bakan danışmanından sadece bir genel müdür kadın. Daire başkanlıklarında da egemenlik erkeklerde.124 daire başkanından sadece 10’u kadın.10 Kadın daire başkanından 5’i genel müdürü kadın olan bölümün uhdesinde. An itibarı ile Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan daire başkanı ve üzeri bürokratların da yüzde 7,05’i kadın. MEB’in merkez ve taşra teşkilatında görev alan bürokratlar seçimle gelmemektedir. Tamamı atamaya dayanan siyasi iradenin tercihlerine göre görevlendirilmektedir. Yukarıda yer alan cinsiyet bilgilerinde erkeklerin çoğunluk olması da bir siyasi karar olup,siyasetin kadınların yönetimlerde olmasını sakıncalı bulan ideolojik yaklaşımları ve tercihlerine göre yapılmaktadır. Özgür ve demokratik bir pedagoji için, eril merkezli teşkilat yapısının bütünlüklü olarak gündeme alınıp, cinsiyet eşitliği temelli dönüşümünü sağlayarak kadınların yönetimlerde eşit temsilini olanaklı kılacak düzenlemeler gerçekleştirilmesi müfredatta yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin işlenişini daha sahici yapılmasına olanak sağlayacaktır. MEB’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olduğunu bildiğimiz yeni bir Bakan 9 Temmuz’da göreve başladı. Bu duyarlılığın bir göstergesi olarak yönetimlerde ki eril egemen tablonun kadınları lehine değişime uğrayacağını umuyor ve bekliyoruz.