Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Devlet, lojmanları da satıyor

Devlet, lojmanları da satıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lojmanların satışını kolaylaştıracak bir düzenleme yapıyor. Buna göre MEB lojmanlarını MEB' e sormadan devlet satabilecek.

Yaptığı değişiklikte; "MADDE 4 - (1) Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa konu edilebilir. (2) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilir. (3) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde satışa konu edilir. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satışa konu edilebilir." denilmekte. Bu düzenleme ile üstünde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan konutlar satılabilecektir. Ayrıca yeni bir düzenleme olarak da, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar da üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satışa konu edilebilecek.

Öncelik lojmanda oturana, hiç lojman görmemişler satış hakkı yok gibi

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı sağlandıktan sonra lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Mali Yılı Performans Programına göre; MEB'in taşrada 37 bin lojmanı var. Buna göre lojmanda hiç oturmamış ve oturamayacak MEB personellerinin, öğretmenlerin bu durumda bir eşitsizlik yaşayıp yaşamayacağı problemi var. Bu lojmanların neden satıldığı sorusunun ötesinde lojmanların dağıtımı ve içinde oturanların nasıl belirlendiği zaten bir tartışma konusu. Öncelik lojmanda oturana, hiç lojman görmemişler satış hakkı yok gibi.