Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  3600 için vadedilen süre bitti bitiyor!

3600 için vadedilen süre bitti bitiyor!

İkinci 100 Gününün Dolmasına 240 Saat Kaldı! Birincisi 5 Ağustos,ikincisi 13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk ve ikinci 100 günlük eylem programının içinde yer alan ve gerçekleştirilmesine dair sözlerin verildiği eğitim alanı ile ilgili olan maddelerinin ne durumda olduğuna, ikinci 100 günlük sürenin dolmasına 10 günden az bir süre kala bakalım istedik. Birinci 100 günlük Eylem Planında Yer Alan Vaadler 1-Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması Ne oldu? Tam gün eğitim yapan öğrenci oranının artması için çabalar devam ediyor. Açıklanan 2018 yılı idari faaliyet raporunda artış oranına yönelik somut bir veri bulunmuyor. 2-700 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilerek daha güvenli hâle gelmesi Ne oldu? Hangi kentlerde hangi 700 okul türünün Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edildiği açıklanırsa bizde öğrenmiş olacağız. 3-Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi Ne oldu? Seçme işlemi yapıldı. Süreç devam ediyor.Henüz gönderme işlemi gerçekleşmedi. 4-Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması Ne oldu? Çalışmalarrın başlatılacağı hala dile getiriliyor.Ancak geçmişte açıklanan Öğretmen Strateji Belgesi dışında ortaya çıkmış somut bir proje yok. 5-Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi Ne oldu? Profesyonelliğe geçiş bir yana, yöneticilik sınav süreçleri takvimlerinde bile bir tutarsızlık var.Yazılı sınav puanının sonuca katkısını yükselten ancak mülakata son vermeyen yeni geçiş modeli önümüzde ki aylarda uygulanacak. 6-Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi Ne oldu? Orta okullarda okul müdürlerine devredilen bir yetki ile bazı okullarda ekstra para veren ebeveyinlerin çocukları için 5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı şubeler açıldı. 7-Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-¬‐portfolyo sistemi”nin kurulması Ne oldu? “e portfolyo açıklaması 13 Marta Bakan tarafından yapılacak. 8-Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulması Ne oldu? Büyük veri kurma çalışması sürüyor. 9-Her okulu kendi koşullarında değerlendirerek eğitim kurumlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi Ne oldu? 13 Martta bu konuda gecikmeli olsa da bir açıklama yapılacak. 10-Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması Ne oldu? Mesleki eğitimin endüstri 4.0 ile yeniden yapılandırılması çalışmaları devam ediyor. 11-Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek şekilde genişletilmesi Ne oldu? Böyle bir ölçme ve değerlendirme sisteminin tam olarak uygulamada olduğunu söylemek için oluşturulmuş somut bir çalışma veya açıklama henüz gündeme gelmedi . 12-Öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının derslere entegre edilmesi Ne oldu? Suriyeli Mülteci çocukların entegrasyon eğitimi için okullara nakledilmesinin dışında bir enetegrasyon süreci yaşanmadı. 13-Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması Ne Oldu? Geçiş sürecinn temel aşamalarının ne olduğu kesinleşmediği için sürecin tamamlanıp tamamlanmadığı da henüz bilinmiyor. 14-2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması Ne oldu? Stratejik Plan Çalışmaları Başlatıldı.Eğitim 2023 Vizyonu Açıklandı. İkinci 100 Günlük Eylem Planında Yer Alan Vaadler 1-Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması Ne oldu? Yapım çalışmaları devam ediyor. 2-Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması Ne oldu.Yerli ve milli değerlendirme araçlarının neler olduğunun saptanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Oluşturulmuş yeni bir yerli ve milli değerlendirme araçlar seti okullarda görünmüyor. 3-Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması Ne oldu?Böyle bir uygulamanın hangi 6 ilde yapıldığı,yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Eylem programında yazılmış olduğu gibi duruyor. 4-Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi Ne oldu? 13 Martta Bakan tarafından bu düzenleme ile ilgili açıklama yapılacağı söylendi. 5-Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e-devlete entegrasyonunun sağlanması Ne oldu?Web portalı oluşturuldu. E-devlete entegrasyon çalışmaları sürüyor. 6-Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi Ne oldu? Henüz bir güncelleme söz konusu olmadı. 7-Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi Ne oldu? Ortalıkta ne yasa taslağı, ne de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var.Sadece çalışma yapıldığı söyleniyor. Sözün verildiği 24 Mayıs 2018 tarihinin üzerinden neredeyse 10 ay geçti nasıl bir çalışma ise bir türlü bitirilerek kamuoyuna açıklanmıyor.Unutturulmaya çalışılsa da eğitim emekçileri verilen sözleri unutmuyor.Halen görevde olan 920 bin öğretmen ile 600 bin öğretmen emeklisi 3600’ü beklemeye devam ediyor.Öğretmenler söz verenlerin verdikleri sözün arkasında ikinci 100 günün dolmasına 10 gün kala durmasını,3600’ün başka bir bahara kalmasını istemiyor. 8-Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması 65 bin ücretli öğretmenlik görevi yapan personel de verilen sözlerin tutulmasını ek ders ücretlerinin %100 artmasını bekliyor. 65 bin kişi içinde öğretmenlik diploması olanlar ise kadrolu öğretmen olarak atamalarının zaman kaybetmeden yapılmasını bekliyor. 9-Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması Ne oldu? İndirimin gerçekleşmesini sağlayacak düzenleme uygulamaya konuldu 10-Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması Ne oldu? Bu sayıda kütüphane açılışının yapıldığına ilişkin net bir bilgi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. 11-Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması Ne oldu?Bir protokol imzalandı ancak dersliklerin akıbetinin ne olduğu,hangi zaman aralığında tamamlanarak hizmete açılacağı belli değil. 12-2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Genelgesı yayımlandı. Etkinlikler yıl boyunca sürecek.MEB öğrenci,öğretmen ve veliler için internet sayfası düzenledi.Bazı okullarda anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 13-Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması. Ne oldu? İşbirliği protokolu imzalandı. 14-Öğretim programlarının yayımlanan/yayımlanacak ulusal meslek standartları ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi Ne oldu? Henüz herhangi bir güncelleme olmadı. 15-54 ilde 648 okulun açılışının yapılması, 47 ilde 457 okulun temelinin atılması Ne oldu? Bahsi geçen sayıda okulun toplu açılış ve temel atma töreninin henüz yapılmadığını biliyoruz.Açılışı öngörülen sayıda okulun tamamlanması söz konusu olursa önümüzde ki günlerde bir tören yapılması söz konusu olabilir. Sonuç olarak, eğitim müfredatını, okul türleri arasındaki geçişleri,okulların alt yapı sorunlarını ve bütçe ihtiyaçlarını,öğrencileri, velileri,öğretmen ve idarecileri ilgilendirren 29 maddelik 100’er günlük eylem programının pek çok maddesi açıklandığı haliyle beklemeye devam ediyor. Milyonlari ilgilendiren ve etkileyecek olan vaadlerin gerçekleşmemiş veya gecikmeli gerçekleştirilecek olması,sorunların katlanarak artmasına neden olacaktır. Büyük mutsuzluk ve memnuniyetsizlik duygusu yaşayan eğitim bileşenlerini içinde bulunduklaru bu ruh halinden kurtarmak gerekiyor.Yarınları ve geleceği kazanmanın yolu doğru ve uygulanabilir politikalar üretmekten, verilen sözleri süresi içinde yerine getirmekten geçiyor.Eğitimde kaybedilen bir gün bir yıl demektir.Kaybedilen çocuklarımızın ve ülkenin geleceğidir.Çocukların ve ülkenin geleceğinin kaybedilmesinin önüne geçecek iradeyi gösterdiğimiz,eğitimden ve bilimden tasarruf yapmayı, muhataplarına verilen sözleri yerine getirmemeyi gündemimizden çıkardığımız zaman zorlukların üstesinden gelmek,engelleri aşmak ve başarmamak için bir neden kalmayacaktır.