Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
 24 Kasım'da 'haber' değil icraat bekliyoruz

24 Kasım'da 'haber' değil icraat bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı AA Editör Masasına katıldığında verdiği beyanatta “24 Kasımda 3600 ek gösterge ile ilgili bir haber vereceğiz” demişti.Aynı programda Sayın Bakan “ücretli öğretmenlerin ücretlerini de  yeni yıldan itibaren arttıracaklarını” söylemişti. Her iki konunun düzenlemesi Vizyon’un zaman takviminde 2019’un ikinci yarısı olarak görünmektedir.Bakanın vereceği “haber”in  yukarıda belirtilen zaman takvimine uygun bir haber olacağını öngörmek mümkün.Eğer “haber” 35 yıldır verilen haberlerin bir benzeri ise bu tür haberleri öğretmenlerin çok duyduklarını, verilen haberlerin aradan 24 saat geçmeden unutulduğunu ve başka bir sonbahara ertelendiğini çok iyi biliyoruz. 22 hükümet iş başına geldi 24 Kasım  ilan edildiği tarihten bu yana.Benzer şeyleri duyduk her gelen hükümetten. Bu 24 Kasımda 23 olacak hükümet sayısı.O nedenle diyoruz ki,22 hükümetten duyduğumuz aynı haber ve söylemleri mevcut hükümetten de duymak yerine artık icraat icraat icraat istiyoruz.
Bütçe Kanunu Mecliste görüşülüyor. Bütçe Kanununa İktidar Partisinin vereceği bir önerge ile yapılacak eklemenin ardından göstergenin 3600’e çıkarılması çok rahat sağlanabilir. 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girer ve bundan halen emekli olanlarda yararlandırılarak “haber” vermek yerine somut adım atılmış olur. Bu talebi de içeren aşağıda yer alan talepler noktasında düzenlemeler yapılarak her biri öğretmenler tarafından yetiştirilmiş olan milletvekillerinden 7, yargıç ve savcılardan 6,genel müdürlerden 4,kaymakamlardan 3 kat daha az maaş almaktan kurtarılmış olur öğretmenler.Ülkenin geleceği olan çocuklarımızı emanet ettiğiniz öğretmenlere hak ettiği değeri verin ki,okuttuğu öğrencileri öğretmenlerini pazarda limon satarken görmesin. Öğretmenler insanca yaşayabilecekleri ekonomik ve sosyal olanaklara kavuşsun ki okuttukları öğrencilerine daha yararlı olabilsinler.Kitap alabilsinler,bilimsel kongrelere katılabilsinler,araştırma yapabilsinler. sinemaya ve tiyatroya gidebilsinler,Öğretmenlere  “haber” vermek yerine icraat yapmak istiyorsanız altta yazılı talepleri  ve alınması gereken acil önlemleri bir an önce yaşama geçirin yeter diyoruz.
Taleplerimiz ve acil alınması gereken önlemler:
 • -Öğretmen eğitiminde kriz var.Öğretmen eğitiminde yeni bir reform  yapılmalıdır.
 • -Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmalı,ek gösterge idari personel için 3000’e öğretmenler için 3000’den 3600’e çekilmeli,artıştan emekli olmuş olan öğretmenlerde yararlandırılmalıdır.
 • -İhraç edilmiş ve haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayanlar görevlerine yeniden iade edilmelidir.
 • -Ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ile öğretmenliğe ilk atamalarda torpile ve mülakata son verilmelidir.
 • -Özel okullarda göreve başlayan bir öğretmen en az devlette göreve başlayan bir öğretmen kadar aylık almalıdır.
 • -Okullarda eğitim hizmeti veren tüm çalışanların yaz tatillerini uygun ekonomik koşullarda yapabilmeleri için sahil kentlerinde sosyal tesisler açılmalıdır.
 • -Yaş sınırı aranmaksızın emekli oldukları tarihten itibaren okullarda eğitim hizmeti yapmış olan bütün iş görenler şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlandırılmalıdır.
 • -Özel okullarda ve kamuda görev yapan öğretmenlere grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmelidir.
 • -Öğretmenlere yapılan bütün ödemelerin (ek ders,eğitime hazırlık ödeneği vb gibi) emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır.
 • -Eğitimin içinde bulunduğu bugünkü “yoğun bakım” halinden liyakata ve yeterliliğe sahip olmadan atanan yöneticilerin de sorumluluğu bulunmaktadır.Gerekli yeterliliğe ve liyakata sahip olanlar çalışanlar tarafından seçilerek en yüksek oyu alanların doğrudan göreve başlamasını sağlayacak hukuksal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.
 • -Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere yıpranma payı ve özel hizmet tazminatı gibi teşvikler ödenmeli,eş durum tayinleri zaman kaybetmeden yerine getirilmelidir.
 • -Öğretmenlerin özlük,sosyal ve ekonomik haklarında iyileştirmeler ile iki maaş tutarında ikramiye bayramlarda eğitim çalışanlarının tamamına ödenmelidir.
Kasım ayı gelince bir anda THY ve Trenler bilet indirimi, PTT Kargo gönderilerinin ederlerini,bankalar  faizlerini indirme yarışına giriyor.İndirimler iyi güzelde bunlardan yararlanacak ekonomik koşulları bulunan öğretmenler nerede? Öğretmenler evden işe işten eve ancak gidip gelebiliyor.Çarşıya pazara çıkmaya cesareti olabilirse.Çünkü çarşıda pazarda gördüklerini almaya yetecek ceplerinde yeterli paraları yok.Ülkeyi yönetenler bizi hiç şaşırtmayacaklar. “Biz geldikten sonra aylıkları şu kadar artırdık, bu kadar yükselttik” zaman zamanda ”üstelik yaz boyunca yatıyorsunuz bir kucak para alıyorsunuz” söylemini yineleyerek.Ülke yönetiminden sorumlu olan erkekler ve kadınlara sesleniyoruz. Hamaset değil,yürekten ve gerçekten değer ve itibar görmeyi bekliyoruz. Duyun sesimizi artık aldığımız aylıklar ay sonuna kadar yetmiyor.Bırakın ay sonunu kadar yetmeyi büyük şehirlerde yaşayanlarımız için iki hafta bile dolmadan aylıklar eriyip buharlaşıyor.
Çocuklara,topluma ve ülkeye duyduğumuz sevdadır bizi bu mesleği seçmeye iten.Ana ve baba sevgisi, duygusudur öğretmenin  sıcak kucağı,insandır öncelikle her çocuk bizim için.Bu nedenle gerek yok  sabun köpüğünden sevgi baloncukları içeren cümleler kurmaya.Sorunlarımızı çözecek adımlar atmaya başlayın yeter.Ücretli çalışan öğretmenlerin ücretlerini artırmak, ücretlisin sen ücretli kalmaya devam et demektir.Öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilen ve sayıları 70 bini bulanlar arasında yer alan öğretmenlik diploması olanların ek ders ücretlerini artırmak yerine,aralarında öğretmenlik diploması olanları kadrolu olacak şekilde atama yaptığınızda daha doğru bir iş yapmış olursunuz.
Özet olarak,yeni bir 24 Kasımda,kriz ve tasarruf bahanesine sığınmadan  ve zaman kaybetmeden taleplerimizi yaşama geçirin. Öğretmen mutsuzsa,ailesi ve okuttuğu çocukları da mutsuz olacaktır.   Talepler gerçekleşir sorunlar çözülürse sadece  aileleriyle birlikte sayıları milyonları bulan eğitim hizmeti verenleri değil,okullarda okuyan 17 milyon çocuğu da mutlu etmiş olusunuz.Bunu sağlamak imkansız değil,karar alıcılar yeter ki içtenlikle isteyin.