Gündem
Eğitim
Kamu Haberleri
Sendikalar
Yazarlar
Köşe Yazıları
İletişim
 Bir bakışta eğitim (OECD 2019)

Bir bakışta eğitim (OECD 2019)

OECD’nin 2019 raporu çarpıcı verileri ortaya çıkardı.
 • 2010’dan buyana Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisinde eğitim harcamalarını en fazla artıran ülke %24 ile Türkiye oldu. OECD ülkelerinde ise %7 oranında azaldı.
 • Türkiye’nin eğitim harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya oranı %5,4 olurken OECD’de bu oran %5 oldu.
 • Öğrenci başına Türkiye’de ortalama $5.633 harcama yapılırken OECD ortalaması $10.502 dolar olarak gerçekleşti.
 • Kadın öğretmen oranının Türkiye’de %56, OECD’de ise %70 olduğu belirtildi.
 • 2005 ile 2018 arasında Türkiye’de öğretmen maaşlarının sadece satınalma gücü paritesine göre ABD Doları bazında %8 oranında arttığı vurgulandı.
 • Rapora göre, 3-5 yaş arası okullaşma oranı Türkiye’de %40, OECD’de ise ortalama %87 gerçekleşti.
 • OECD ülkeleri 3-5 yaş arası çocuklara eğitim için 8.141 dolar harcarken Türkiye 5.381 dolarda kaldı.
Eğitim Düzeyine Göre Öğrenci Başına Yapılan Harcama
Tüm eğitim düzeylerinde öğrenci başına yapılan harcamada OECD ortalamasının Türkiye’ye kıyasla çok yüksek olduğu görülüyor.
 • Zorunlu eğitim kapsamında OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının %90’ını devlet, sadece %10’unu aileler yaparken Türkiye’de %75’ini devlet %25’ini ise ailelerin yaptığı görülüyor.
 • Yükseköğretim kapsamında OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının %66’sını devlet, %32’sini aileler yaparken, Türkiye’de %74’ünü devlet %25’ini ise ailelerin yaptığı görülüyor.
 • İlkokul düzeyinde derslik başına 21 öğrenci ile Türkiye ile OECD ortalaması eşitlenmiş, ancak ortaokul düzeyinde bu oran 25’e 23 olarak ülkemiz aleyhine gerçekleşmiştir.
 • Raporda Türkiye’de okulöncesi düzeyde öğretmenlerin ortalama 1.080 saat, OECD’de 1.024 saat, ilkokul düzeyinde Türkiye’de 720, OECD’de 783, ortaokul düzeyinde Türkiye’de 504, OECD’de 709, lise düzeyinde Türkiye’de 504, OECD’de ise 667 saat derse girdikleri belirtildi.
 • Öğretmen maaşlarına da değinilen raporda Türkiye’de öğretmenlerin ortalama $25.955-28.545 kazandığı, OECD ortalamasının ise $31.276-49.804 arası olduğu ifade edildi. (Satınalma gücü paritesine göre ABD Doları bazında)
 
*Yapılan tüm hesaplamalarda 2011-2012 yılına kadar ilk ve ortaokul okullaşması için ilköğretim ortalaması alınmıştır.